Onderwijs

Op de Meidoorn bieden we zoveel mogelijk passend onderwijs aan elk kind. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons handelen af op de verschillen in leertijd, leerstofaanbod en instructie. Binnen een jaargroep hanteren we 3 instructiegroepen: versneld, standaard en extra. Wie meer zorg nodig heeft krijgt dat. Wie meer uitdaging nodig heeft kan naar de wekelijkse Plusgroep. We vinden een hoge betrokkenheid van de kinderen belangrijk en bieden daarom, binnen een vaste structuur, een gevarieerd lesaanbod. Daardoor krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontdekken.

Door het geheel van maatregelen waarmee we op onze school werken, om kwaliteit te leveren en te verbeteren, hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Bij dit alles vinden we het proces net zo belangrijk als het product.

Terug