Terug naar groepenoverzicht

Groep 1

Wij zijn de kinderen en juf Marjon en juf Marjan van groep 1A. Als een kind 4 jaar wordt, dan komt hij/zij bij ons in de klas.

Hoe ziet onze dag er uit?
We beginnen met een spel in de klas. Je stoeltje staat al klaar en het is een verrassing waar je vanmorgen mee mag beginnen te spelen. Daarna beginnen we in de kring. Elke dag zijn 2 kinderen ‘hulpje’. Zij mogen naast de juf zitten. Deze hulpjes mogen aan de groep vertellen wat zij hebben beleefd. We bekijken de dagritmekaarten om te zien welke activiteiten aan bod komen deze dag. Daarna begint het bijbelonderwijs. We gaan samen bidden, zingen en luisteren naar Bijbelverhalen. We werken over verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Wat komt er verder aan bod?
– Sociaal emotionele ontwikkeling: door middel van de Kanjertraining en prentenboeken, verhalen en gesprekken.
– Dans: bewegen op muziek
– Muziek: leren van liedjes, luisteren naar klanken, muzikale tegenstellingen
– Taal: we werken aan de woordenschat, rijmen, logisch nadenken
– Engels: Hierbij horen de kinderen vooral veel gesproken Engelse taal.
– Rekenen: Hier denken we aan de telrij opzeggen, cijfers herkennen, vormen benoemen, begrippen als hoog-laag, meer-minder enz.
– Bewegingsonderwijs: Dit gebeurd buiten met allerlei spelmateriaal, maar ook binnen in het speellokaal.

Contacten met ouders:
Elke week krijgen de ouders een brief via de mail over wat de kinderen de afgelopen week hebben gedaan en geleerd. Eens in de drie weken krijgen alle ouders de LOEP, dat is onze nieuwsbrief voor Leerlingen, Ouders En Personeel.